ΛΑΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

2016-11-15

8 λάθη που κάνουμε όταν μετράμε την πίεση

Είναι γεγονός ότι λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας τα καλά αυτόματα πιεσόμετρα μπράτσου είναι αρκετά αξιόπιστα όταν χρησιμοποιούνται σωστά.

Συνήθη λάθη που γίνονται ωστόσο τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξιοπιστία των μετρήσεων είναι τα εξής:

1. Η αγορά του πιεσόμετρου γίνεται αυτοβούλως χωρίς προηγηθείσα συνεννόηση με τον ιατρό.

Αυτό έχει ως συνέπεια να αγοράζονται πιεσόμετρα που δεν είναι κατάλληλου μεγέθους για το σωματότυπο του εξεταζόμενου. Πρέπει γνωρίζετε ότι κάθε σοβαρή κατασκευαστική εταιρεία είναι υποχρεωμένη από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, να αναγράφει στο κουτί, στην περιχειρίδα ή στο φύλλο οδηγιών το μέγεθος (size) του κάθε πιεσόμετρου, το οποίο καθορίζεται με βάση τα σωματομετρικά στοιχεία του ατόμου. Επίσης ως γενική αρχή πρέπει να ξέρετε ότι τα πιεσόμετρα με ακουστικά και τα πιεσόμετρα καρπού είναι αναξιόπιστα στα χέρια ερασιτεχνών.

2.Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται αμέσως μετά το φαγητό ή το ποτό.

Η πόση νερού, καφέ, η χρήση τσιγάρου ή πούρου, να μην έχουν γίνει εντός σαράντα λεπτών από την μέτρηση. Κατά την καθιερωμένη μέτρηση της πιέσεως, δεν πρέπει να έχετε φάει εντός του δίωρου που έχει προηγηθεί.

3.Πριν τη μέτρηση ο εξεταζόμενος έχει ασκηθεί.

Μην μετράτε πίεση εντός μίας ώρας από έντονη άσκηση. Πριν από την μέτρηση πρέπει να έχετε καθίσει για να ξεκουραστείτε επί πέντε λεπτά.

4.Ο εξεταζόμενος δεν έχει ουρήσει πριν τη μέτρηση.

Πριν από την μέτρηση πρέπει να έχετε ουρήσει.

5. Κατά τη μέτρηση δεν έχει ληφθεί μέριμνα για την θέση του σώματος.

Πρέπει να είστε άνετα και η μέτρηση να γίνεται πάντα στο χέρι που έχει διαπιστωθεί ότι έχετε υψηλότερη πίεση, συνηθέστερα στο αριστερό.

Το μπράτσο και το πιεσόμετρο πρέπει να ευρίσκονται στο ύψος της καρδιάς.πχ. να ακουμπάτε σε ένα τραπέζι.

Η πλάτη σας να υποστηρίζεται στην πλάτη του καθίσματος.

Κατά την μέτρηση τα πόδια δεν πρέπει να είναι σταυρωμένα, δεν πρέπει να αιωρούνται, αλλά να είναι σταθερά στο έδαφος.

6. Κατά τη μέτρηση ο εξεταζόμενος πραγματοποιεί κι άλλες δραστηριότητες.

Δεν πρέπει να τρώτε, να πίνετε νερό, να μασάτε τσίχλα, να βήχετε ή να κάνετε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.

7. Ο εξεταζόμενος δεν έχει διαβάσει τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.

Αυτό είναι απαραίτητο γιατί το πιεσόμετρο μπορεί να έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες ανάλογα με την κατασκευή του και ο εξεταζόμενος μπορεί να είναι απαραίτητο να ακολουθεί ειδικούς για το πιεσόμετρό του περαιτέρω κανόνες κατά την πραγματοποίηση μετρήσεων.

8.Ο εξεταζόμενος δεν μεριμνά για την περιοδική αξιολόγηση και το service του πιεσόμετρου.

Κατά την ετήσια προληπτική Καρδιολογική εξέταση στο ιατρείο, πρέπει να προσκομίζετε το οικιακό ηλεκτρονικό πιεσόμετρο για να συγκρίνονται οι τιμές που μετράτε με τις τιμές που λαμβάνονται με το ειδικό ιατρικό επαγγελματικό πιεσόμετρο. Η περιοδική αξιολόγηση του οικιακού πιεσόμετρου είναι απαραίτητη διότι η αξιοπιστία του αυτόματου ηλεκτρονικού πιεσόμετρου ενδέχεται να ελαττωθεί και να χρειάζεται εκτάκτως ειδική ρύθμιση.